MiłośćDualizm płci – druga połowa mojego Ja

My jako istoty duchowe stanowimy całość w aspekcie seksualnym- posiadamy cechy jednocześnie żeńskie jak i męskie. Jednak na poziomie ziemskim, kiedy pojawiamy się w ludzkiej postaci doświadczamy realności rozdzielenia formy w sferze płci. Rodzimy się…