Dualizm płci – druga połowa mojego Ja

My jako istoty duchowe stanowimy całość w aspekcie seksualnym- posiadamy cechy jednocześnie żeńskie jak i męskie. Jednak na poziomie ziemskim, kiedy pojawiamy się w ludzkiej postaci doświadczamy realności rozdzielenia formy w sferze płci. Rodzimy się jako kobieta lub mężczyzna.

W naszym cielesnym układzie odniesienia doświadczamy swego rodzaju rozdarcia, które jest konsekwencją dualistycznego postrzegania świata. To tak jakby ktoś przedzielił jedną istotę na dwie połówki, które charakteryzują się odmiennymi cechami. By czuć się spełnionymi potrzebujemy tego drugiego aspektu seksualnego w naszym życiu. Wtedy dopiero stanowimy pełną istotę na poziomie dualnej materii. W ten właśnie sposób uzupełniamy tą cząstkę własnego jestestwa w formie ludzkiej. Związek i partnerstwo stanowi jedne z najważniejszych elementów naszego życia. Każdy z nas dąży do odnalezienia tej drugiej połowy nas samych. Jednym się udaje ją odnaleźć, a drudzy szukają jej przez całe życie, wchodząc w związki, które po jakimś czasie okazują się nie być tym, czego tak naprawdę oczekiwali. Nie chcę tutaj wspominać o karmie i karmicznych relacjach, bo wtajemniczeni w temat doskonale tą dziedzinę znają. Bardziej chcę podkreślić temat od strony duchowej miłości, która stanowi kwintesencję samego związku.

Partnerstwo w naszym świecie

W moich poprzednich artykułach dużo pisałam na temat pierwiastka kobiecego i męskiego oraz roli jaką wobec siebie one odgrywają. Zwróciłam uwagę jak współczesny świat rodzi konflikty między płciami, a tym samym przyczynia się do dysharmonii w związkach. Współczesna cywilizacja oraz trendy promowanego życia przyczyniają się do tego,iż wiele osób gubi swój pierwiastek seksualny nie umiejąc dać partnerowi tego co on od niego oczekuje lub wchodząc w związki homoseksualne. Nie chcę tutaj krytykować homoseksualizmu jako takiego, ponieważ z poziomu wyższej świadomości jest to przejawianie innego typu partnerstwa, które stanowi również swego rodzaju doświadczenie dla duszy. Nasza dusza nie posiada płci. Dlatego takie związki funkcjonują tutaj na ziemi, aby mogły też się realizować w materii. Co ciekawe patrząc na nie ma się wrażenie, że są one bardziej trwałe i szczęśliwe niż związki heteroseksualne. Z czego to wynika ? Otóż z tego, że ludzi w związkach homoseksualnych przeważnie łączy miłość bezwarunkowa. Często nie ma tutaj chciejstwa, oczekiwania i potrzeby zaspokojenia materialnego, co jest charakterystyczne w partnerstwach heteroseksualnych. W wielu jeszcze kulturach na ziemi, tego typu związki nadal są traktowane, jako patologiczne i nie są legalizowane. W tym wypadku pomijane są kwestie zależności i potrzeb np. majątkowych, czy ułożenia sobie w miarę bezpiecznego i stabilnego życia przy partnerze. Tutaj ludzie przeważnie dobierają się z prawdziwej miłości.

Miłość w związku

Czym tak naprawdę jest miłość. Interpretacji tego najpiękniejszego a zarazem najsilniejszego uczucia we wszechświecie jest bardzo wiele ? Ale czy interpretacji czy samych sugestii ? Z poziomu wyższej świadomości ludzie, którzy szukają wielu definicji tego słowa i dzielą je na różne jego rodzaje, tak naprawdę nie rozumieją czym jest to uczucie.
Otóż Miłość to jest wszystko. Cały wszechświat opiera się na miłości- to jest energia napędzająca wszystko co istnieje. W prawdziwej miłości my jesteśmy kreatywni, twórczy i w mocy naszego jestestwa. Wypływa ona z naszego serca duchowego, z naszej duszy. Jednakże w świecie dualnym, gdzie większość z nas ma zamknięte serca i nie ma kontaktu z własną duszą i świadomością wyższego Ja, stara się stworzyć namiastkę emocji, uczucia co nazywa potocznie miłością. Gdyż wszyscy potrzebujemy jej do życia i funkcjonowania. Większość związków opiera się na tej namiastce, która nas inicjuje do tworzenia więzi ze sobą i przerabiania wspólnych lekcji.

Zauważcie że 80 % jak nie więcej partnerstw opiera się na pewnych zależnościach i warunkowaniach. Dobieramy się bo np. partner jest przystojny, ma fajny charakter, coś nas do niego przyciąga lub ma dobre stanowisko, albo rokuje nadzieję na doskonałą stabilizacje rodzinną. To co nazywamy miłością często jest fascynacją i namiętnością, która z czasem przemija i przychodzi we wspólne odrabianie lekcji karmicznych. Związki karmiczne czyli ułożenie się dusz dla wspólnego przerabiania pewnych doświadczeń. Tak bym nazwała 90 % związków. Karma jest doświadczeniem, które chcemy lub wyraziliśmy zgodę na poziomie duszy, aby odbyć tu na ziemi, niezależnie czy jest ona dająca na poczucie komfortu czy dyskomfortu.

Kiedy pewne lekcje zostaną przerobione partnerzy się rozstają. Mówi się wtedy o tzw. toksycznym partnerswie lub braku porozumienia w związku, który opuszczamy. A tak naprawdę z daną istotą przerobiliśmy jakiś etap swojego życia i przyszedł czas, abyśmy poszli swoimi odrębnymi drogami. Często też takie związki trwają do końca życia, bo jest zależność, której partnerzy nie chcą rozwiązać. To też są umowy na poziomie astralnym. Dusze mogą ze sobą inkarnować i wspólnie żyć przez wiele wcieleń. Przerabiając tym samym wspólnie swoje doświadczenia tu na ziemi. Poprzez te doświadczenia między nimi rozwija się wspólna więź i przyjaźń na poziomie duchowym. Mówimy wtedy o tzw. bratnich duszach, które doskonale potrafią zidentyfikować się tutaj na ziemi. Bratnie dusze lub bliźniacze płomienie to istoty, które razem żyły lub żyją przez wiele wcieleń, przeszły ze sobą wiele doświadczeń również inkarnowały wspólnie na ziemię. Pomijam tutaj kwestie czy jest to jedna dusza podzielona czy dwie odrębne dusze. Akurat nie ma to znaczenia, ponieważ na poziomach astralnych my wszyscy jesteśmy jednością. Można mieć wiele takich bratnich dusz. Między takimi istotami jest przyjaźń na poziomie duszy, która w materii manifestuje się jako miłość bezwarunkowa. To też jest rodzaj doświadczenia, karmy, którą wspólnie chcemy przeżyć i poczuć na poziomie fizycznym.

Po czym poznać miłość

Związek stworzony z miłości jest związkiem opartym na zrozumieniu, wewnętrznym poczuciu połączenia jaźnią. Trudno mi to opisać, ale czujecie, myślicie praktycznie tak samo. To jakby dwie świadomości były ze sobą złączone. Jedno spojrzenie, uśmiech wystarczą, aby partner odczytał intencję swojej partnerki. Nie trzeba tutaj słów.

Ponadto miłość nie stawia warunków, blokad i ograniczeń. Partnerzy w miłości wzrastają, rozwijają się wzajemnie i są w pełni twórczy i kreatywni. Miłość powoduje, że zaczynają rozumieć i doceniać samych siebie. Odnajdują swoje własne Ja. Jedno drugiemu daje pełne wsparcie, siłę i moc twórczą. Wznoszą się na wyżyny samych siebie. Dopełniają się wzajemnie na wszystkich poziomach swojego istnienia. Tworzą jedną nierozerwalną całość. Prawdziwa miłość rozwija i buduje wszystko co ją otacza, ponieważ jest to mechanizm, budulec, narzędzie tworzenia wszystkiego przez Boga Ojca Stwórcę. My wszyscy jako istoty boskie posiadamy ją w sobie bez wyjątku.